artykuł nr 1

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej

artykuł nr 2

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

artykuł nr 3

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

artykuł nr 4

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego...

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

artykuł nr 5

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

artykuł nr 6

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu stałego

artykuł nr 7

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

artykuł nr 8

Pełnomocnictwo do dopełnienia obowiązku meldunkowego

Pełnomocnictwo do dopełnienia obowiązku meldunkowego

artykuł nr 9

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

artykuł nr 10

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO...

PISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW