artykuł nr 1

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego wraz z odpowiedzią do petycji.

artykuł nr 2

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 28 listopada 2019 roku