artykuł nr 1

Rada Gminy Gruta

Rada Gminy Gruta :

- Piotr Szynkowski - Przewodniczący Rady

 

W sprawie skarg i wniosków

Przewodniczący Rady Gminy Gruta

przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 do 10.00.

 

- Ewa Schmidt - Z-ca Przewodniczącego

- Anna Rafalska - Z-ca Przewodniczącego

Pozostali Radni:

- Artur Błędowski

- Mirosława Kozicka

- Jan Kwiatkowski

- Waldemar Kurkowski

- Janusz Miąsko

- Krzysztofa Nowacka

- Mariusz Owczarek

- Adam Schmidt

- Ryszard Sobociński

- Zbigniew Szlitkus

- Henryk Wyłupski

- Henryk Zalewski