artykuł nr 1

Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Gruta

Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Gruta