artykuł nr 1

Ogłoszenie w sprawie wyboru przez Radę Gminy Gruta...

Ogłoszenie w sprawie wyboru przez Radę Gminy Gruta ławników do Sądu Rejonowego w Grudziądzu na okres kadencji 2016-2019


Dostępne kategorie:
2015 rok
2019 rok