artykuł nr 1

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania studium...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta

artykuł nr 2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 1,36 MW na działkach nr 23/39, 23/40, 23, 44 i 23/51 w miejscowości Mełno gmina Gruta

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zezwoleniu na prowadzenie działalności...

Ogłoszenie o zezwoleniu na prowadzenie działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gruta

artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej w Mełnie o mocy 1,36 kW

artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu wraz z przyłączami

artykuł nr 6

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej w Mełnie o mocy 1,36 kW

artykuł nr 7

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej PTC Sp. z o.o

artykuł nr 8

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa zakładu przerobu cebuli o zdolności przerobowej 250 Mg na dobę...

artykuł nr 9

Zawiadomienie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na...

Zawiadomienie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej..

artykuł nr 10

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta z dnia 26.10.2007 r. w...

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta z dnia 26.10.2007 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na ...