artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 15...

Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 listopada 2011 w sprawie wydawania „Głosu Gruty" Bezpłatnej Gazety Samorządowej przez Gminne Centrum Kultury w Grucie

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.10.2011...

Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.10.2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 16...

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 09.08.2011r. w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Gminy w Grucie Centralnego Rejestru Umów

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Gruta Z dnia 22 lipca...

Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Gruta Z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 lipca...

Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Pracy Komisji Socjalnej Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 11...

Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za półrocze 2011 roku

artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE Nr 36a/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 02...

ZARZĄDZENIE Nr 36a/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2011-2017.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 02...

Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2011 rok,

artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE Nr 31a/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 lipca...

ZARZĄDZENIE Nr 31a/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2011 - 2017

artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 lipca...

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2011 rok.

artykuł nr 12

ZARZĄDZENIE Nr 27a/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 30...

ZARZĄDZENIE Nr 27a/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2011 - 2017.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 maja...

Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Grata na 2011 rok

artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 maja...

ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2011-2014.

artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja...

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2011 -2014.

artykuł nr 16

Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja...

Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2011 rok

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 12...

Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 18

ZARZĄDZENIE NR 28/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 7 lipca...

ZARZĄDZENIE NR 28/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 07 lipca 2011r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 27 /2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 30...

Zarządzenie Nr 27 /2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2011 rok

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 maja...

Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 21

Zarządzenie nr 25/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 1 czerwca...

Zarządzenie nr 25/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie udostępniania informacji publicznej