artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2012 rok.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 03 grudnia 2012 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 49/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.11. 2012 r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 listopada 2012 w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 listopada 2012 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 1 000 000.00 zł.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2012 rok.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 45/12 Wójta Gminy Gruta z dnia : 08 listopada 2012 r. w sprawie: Projektu Budżetu Gminy Gruta na 2013 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 44/2012 Wójt Gminy Gruta z dnia 08 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2012 rok.

artykuł nr 11

Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustanowienia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 08 października 2012 r. w sprawie zamiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grucie

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Grutaz dnia 02 października 2012 roku w sprawie stawek za ogrzewanie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gruta

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 września 2012 r, w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2012 rok,

artykuł nr 16

ZARZĄDZENIE Nr 37/2012 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Gruta na 2013 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 08 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2012 rok.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 01 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za półrocze 2012 roku

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości

artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2012 rok.

artykuł nr 22

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 13.07.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszewie

artykuł nr 25

ZARZĄDZENIE Nr 28/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2012 rok.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Grucie za rok 2011

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie za rok 2011.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie - samorządowego zakładu budżetowego

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze oraz przeprowadzania służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Grucie

artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 maja 2012 r, w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych stanowiących własność Urzędu Gminy w Grucie.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 maja 2012 w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Gruta Z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2012 rok.

artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2012 rok.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia : 30 marca 2012 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2011 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 marca 2012 w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł

artykuł nr 40

Zarządzenie 13/A/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.03.2012r. w sprawie: szczegółowych zadań - Sekretarza Gminy.

artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 970 000,00 zł.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 marca 2012r. w sprawie: wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkola z terenu gminy Gruta.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 11 /2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność Gminy Gruta

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 09.02.2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 09.02.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie oświaty, edukacji, wychowania, kultury i kultury fizycznej w 2012r.

Załączniki
Załącznik   146.325 KB
artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 06.02.2012r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2012r. realizacji zadań publicznych.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.01.2012 roku w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) w Urzędzie Gminy w Grucie

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Gruta

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 13.01.2012 roku w sprawie: zasad udzielania i rozliczania zaliczek gotówkowych.

artykuł nr 50

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Grucie

artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 01/2012 Wójta Gminy Gruta z dnia 02 stycznia 2012 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 478 475,00 zł.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 2/12 Wójta Gminy Gruta z dnia 3 stycznia...

Zarządzenie Nr 2/12 Wójta Gminy Gruta z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - sekretarza gminy