artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 grudnia...

Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 grudnia 2014 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2014 rok

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 46 /2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 grudnia...

Zarządzenie Nr 46 /2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 grudnia...

Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 13...

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie : projektu budżetu Gminy Gruta na 2015 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 19...

Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 19 listopada 2014 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2014 rok

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 04...

Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 04 listopada 2014 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2014 rok

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 28...

Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 października 2014 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2014 rok

artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE Nr 40/2014 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24...

ZARZĄDZENIE Nr 40/2014 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 października 2014r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem lokali wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Gruta

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 17...

Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 38/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 17...

Zarządzenie nr 38/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 13...

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2014-2030.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 1...

Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 30...

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2014 rok

artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE Nr 34/2014 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 15...

ZARZĄDZENIE Nr 34/2014 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 15 września 2014 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Gruta na 2015 r.

artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE NR 33/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 09...

ZARZĄDZENIE NR 33/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 09 września 2014 r. w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2015

artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 29...

Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 28...

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkola z terenu gminy Gruta.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 lipca...

Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 lipca 2©14r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 lipca...

Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Grula na 2014 rok

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 lipca...

Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mełnie

artykuł nr 21

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 lipca...

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez gminę Gruta w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 lipca...

Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przestrzegania zasad oraz zapisów zawartych w Zarządzeniu Nr 39/2011 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 sierpnia 2011 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 lipca...

Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2014 rok

artykuł nr 24

ZARZĄDZENIE NR 24/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 czerwca...

ZARZĄDZENIE NR 24/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 maja...

Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 maja 2014 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2014 rok

artykuł nr 26

Zarządzenie Nr21/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja...

Zarządzenie Nr21/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 maja...

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 30.000 euro.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 maja...

Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej przy sprzedaży nieruchomości w drugim przetargu

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Grata z. dnia 5 maja...

Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Grata z. dnia 5 maja 2014r. w.sprawie powołania obwodowych.komisji wyborczych

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 16b/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie Nr 16b/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.04.2014 r. w sprawie określenia form przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Gruta

artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 16a/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 18...

Zarządzenie Nr 16a/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2014 rok

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 18...

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie powierzenia niektórych obowiązków z zakresu rachunkowości Sekretarzowi Gminy.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 18...

Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia Centrum dla Rodzin w Grucie

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 18...

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.04.2014...

Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.04.2014 roku uchylające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 290.710,00 zł.

artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 12/20i4 Wójta Gminy Gruta z dnia 15...

Zarządzenie Nr 12/20i4 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Grucie do prowadzenia spraw z zakresu sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz dokonywania czynności doręczenia w głosowaniu korespondencyjnym, w wyborach do Parlamentu Europejskiego ogłoszonych na dzień 25 maja 2014 roku.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.04.2014...

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.04.2014 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 290.710,00 zł.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Grata z dnia 3 kwietnia...

Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Grata z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 marca...

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.03.2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie oświaty, edukacji,

artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 04.03.2014...

Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 04.03.2014 roku w sprawie poszerzenia składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.02.2014r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2014r. realizacji zadań publicznych.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 04/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.02.2014...

Zarządzenie nr 04/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.02.2014 r. w sprawie Regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez gminę Gruta w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 03/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 03 lutego...

Zarządzenie Nr 03/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 03 lutego 2014 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2014 rok

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 14...

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej w Pokrzywnie stanowiących własność Gminy Gruta do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie

artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 stycznia...

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

artykuł nr 47

ZARZĄDZENIE NR 18/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 maja...

ZARZĄDZENIE NR 18/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gruta w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

artykuł nr 48

ZARZĄDZENIE NR 8/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 marca...

ZARZĄDZENIE NR 8/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: konsultacji projektu trybu powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grucie.