artykuł nr 1

UCHWAŁA NR VII/43/15 RADY GMINY GRUTA z dnia 8 maja 2015 r....

UCHWAŁA NR VII/43/15 RADY GMINY GRUTA z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

artykuł nr 2

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Gruta z dnia 08.05.2015 r....

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Gruta z dnia 08.05.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2015-2030.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR III/14/14 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia...

UCHWAŁA NR III/14/14 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2015 rok