artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 grudnia...

Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 grudnia 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 grudnia...

Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Gruta w 2016 roku

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 grudnia...

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 grudnia 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.12.2015...

Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.12.2015 r. w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Grucie na 2016 rok

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 grudnia...

Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 07 grudnia...

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 07 grudnia 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 30...

Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze - podinspektor ds. płac

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 30...

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 25...

Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 listopada 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 13...

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta

artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 10...

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie : projektu budżetu Gminy Gruta na 2016 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 10...

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 listopada 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 28...

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 października 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 23...

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 października 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15...

Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 października 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 5...

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 5...

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 5...

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 5 października 2015 r.vw sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 5...

Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29...

Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 września 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29...

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 16...

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. przez Gminę Gruta

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 września...

Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 września 2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji...

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 14 września 2015 w sprawie...

Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 14 września 2015 w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.09.2015...

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.09.2015 r. W sprawie określenia zasad ewidencjonowania w księgach rachunkowych faktur, umów oraz innych dokumentów finansowych , w których jako płatnik wskazana jest jednostka - Gmina Gruta, a dotyczących innych jednostek organizacyjnych gminy.

artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 07...

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 07 września 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 3...

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 3 września 2015r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkola z terenu gminy Gruta.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 03...

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 03 września 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 17...

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 17...

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 sierpnia 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 13...

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 lipca...

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 lipca...

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Gruta.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 lipca...

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 lipca 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 lipca...

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 lipca...

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 lipca 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.07.2015...

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.07.2015 r. W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 06 lipca...

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 30.000 euro. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013.594 póz. zm.)

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 czerwca...

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 czerwca...

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 czerwca 2015 r z dnia 25 czerwca 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.06.2015...

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 czerwca...

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 czerwca 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 43

ZARZĄDZENIE NR 36/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 3 czerwca...

ZARZĄDZENIE NR 36/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 maja...

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 34/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 20 maja...

Zarządzenie Nr 34/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 34A/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 27 maja...

Zarządzenie Nr 34A/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 47

Zarządzenie 33/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.05.2015r....

Zarządzenie 33/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.05.2015r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 32/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 14 maja...

Zarządzenie Nr 32/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr31/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 8 maja 2015...

Zarządzenie Nr31/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 30/2015 i 31/2015 Wójta Gminy Gruta w...

Zarządzenie nr 30/2015 i 31/2015 Wójta Gminy Gruta w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz w sprawie zmian w składach obwodowych komisjach wyborczych

artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 29/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 08 maja...

Zarządzenie Nr 29/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 4 maja...

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grucie na kadencje 2015-2017.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 27/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29...

Zarządzenie Nr 27/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji wyborczej członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grucie na kadencje 2015 - 2017.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 26/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29...

Zarządzenie Nr 26/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 27...

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 27...

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr23/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 kwietnia...

Zarządzenie Nr23/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 22/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 27...

Zarządzenie Nr 22/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji dokonującej rozpatrzenia wniosków w sprawie przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 24...

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 20/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24...

Zarządzenie Nr 20/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 24 kwietnia 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 23...

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Gruta.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 18/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 21...

Zarządzenie Nr 18/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

artykuł nr 63

Zarządzenie Wójta Gminy Gruta nr 17/2015 z 20 kwietnia...

Zarządzenie Wójta Gminy Gruta nr 17/2015 z 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.03.2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie oświaty, edukacji, wychowania, kultury i kultury fizycznej w 2015r.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 marca...

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok

artykuł nr 66

ZARZĄDZENIE NR 14/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 marca...

ZARZĄDZENIE NR 14/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grucie na kadencję 2015-2017

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 lutego...

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 lutego 2015r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkola z terenu gminy Gruta.

artykuł nr 68

ZARZĄDZENIE NR 12/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 lutego...

ZARZĄDZENIE NR 12/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 lutego 2015 r. w sprawie konsultacji projektu określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 lutego...

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 lutego 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29...

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Gminy Gruta do dokonywania zakupów zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości poniżej 30.000 euro.

artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 09/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29...

Zarządzenie Nr 09/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 08/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 26...

Zarządzenie Nr 08/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 26 stycznia 2015 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 73

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16.01.2015...

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16.01.2015 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gruta

artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 stycznia...

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 stycznia 2015 r.w sprawie Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 30.000 euro.

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 5 /2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 14...

Zarządzenie Nr 5 /2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie: zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gruta do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej oraz do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 4/20IS Wójta Gminy Gruta z dnia 14.01.2015...

Zarządzenie Nr 4/20IS Wójta Gminy Gruta z dnia 14.01.2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku huraganu w dniach 9-11 stycznia 2015 r. w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gruta

artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 03/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 09...

Zarządzenie Nr 03/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 09 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2015 rok

artykuł nr 78

Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 7 stycznia...

Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Gruta

artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 2 stycznia...

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.