artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1 /2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11...

Zarządzenie Nr 1 /2016 Wójta Gminy Grutaz dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 02/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.01.2016...

Zarządzenie Nr 02/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.01.2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Grucie na 2016 rok

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 stycznia...

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 stycznia...

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 5 /2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 27...

Zarządzenie Nr 5 /2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność Gminy Gruta

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia...

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia...

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia...

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.02.2016r...

Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.02.2016r zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 lutego...

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 11 /2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 lutego...

Zarządzenie Nr 1 /2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji dokonującej rozpatrzenia wniosków w sprawie przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 12A/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie Nr 12A/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.03.2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie oświaty, edukacji, wychowania, kultury i kultury fizycznej w 2016r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22.02.2016r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu powierzenie w 2013r. realizacji zadań publicznych.

artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 lutego...

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania drewnem opalowym pozyskanym z usuwania drzew i wiatrołomów na terenach nieruchomości będących własnością Gminy Gruta

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 marca...

Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 marca 2016r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Grucie w dniu 25 marca 2016r.

artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 marca...

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Grucie w dniu 25 marca 2016 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 marca...

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2015 rok

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.03.2016r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 marca...

Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 marca 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.04.2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko - inspektor ds. budownictwa i infrastruktury gminnej

artykuł nr 21

Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 5 kwietnia...

Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08...

Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016r.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 kwietnia...

Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 20.04.2016 roku w sprawie...

Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 20.04.2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grucie

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 27...

Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 26

Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 09.05.2016...

Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 09.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.05.2016r. w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 EURO

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 maja...

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 maja 2016r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Gruta

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 17.05.2016...

Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 17.05.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 maja...

Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 31

Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 19 maja...

Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej komisji przetargowej

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.06.2016...

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie za 2015 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.06.2016...

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2015 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08 czerwca...

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08 czerwca 2016 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 czerwca...

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Grucie

artykuł nr 36

ZARZĄDZENIE NR 35/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 czerwca...

ZARZĄDZENIE NR 35/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Gruta

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 czerwca...

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 04 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Grucie

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.07.2016...

Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.07.2016 r.w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 lipca...

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

artykuł nr 42

Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 grudnia...

Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania biegłego w skład komisji przetargowej

artykuł nr 43

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 lipca...

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Grucie

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 lipca...

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 45

ZARZĄDZENIE NR 43 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 lipca 2016...

ZARZĄDZENIE NR 43 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 46

ZARZĄDZENIE NR 44 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 1 O sierpnia...

ZARZĄDZENIE NR 44 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 1 O sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 47

ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10...

ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pożyczki Lokalnej Grupy Działania ?Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" z siedzibą w Stolnie

artykuł nr 48

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16...

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

artykuł nr 49

ZARZĄDZENIE NR 47/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 19...

ZARZĄDZENIE NR 47/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia z dnia 30...

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia z dnia 30 sierpnia 2016 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych stanowiących własność Gminy Gruta

artykuł nr 51

ZARZĄDZENIE NR 49/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 5...

ZARZĄDZENIE NR 49/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 52

ZARZĄDZENIE Nr 50/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 05...

ZARZĄDZENIE Nr 50/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 05 września 2016 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Gruta na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej od roku 2017 na lata objęte wieloletnimi przedsięwzięciami, ale nie krótszej niż do 2030 roku

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6...

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 września 2016 roku zmiema1ące zarządzenie w sprawie powołania zespołu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gruta

artykuł nr 54

ZARZĄDZENIE NR 52/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14...

ZARZĄDZENIE NR 52/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 września 2016 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" .

artykuł nr 55

ZARZĄDZENIE NR NR 53/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 20...

ZARZĄDZENIE NR NR 53/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 20 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.09.2016...

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.09.2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wybór partnera niezaliczanego do sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPKP.09.02.0l-IZ.00-04-048/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9 .2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9 .2...

artykuł nr 57

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30...

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30...

Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Pokrzywno

artykuł nr 59

ZARZĄDZENIE NR 57/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 03.10.2016...

ZARZĄDZENIE NR 57/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 03.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2016 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 60

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 5...

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6...

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro

artykuł nr 62

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 12...

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 12 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 63

ZARZĄDZENIE NR 62/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 28...

ZARZĄDZENIE NR 62/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 28 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 4...

Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Pokrzywno

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.11.2016...

Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.11.2016 roku w sprawie : projektu budżetu Gminy Gruta na 2017 r.

artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.11.2016...

Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.11.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017 - 2030

artykuł nr 67

ZARZĄDZENIE NR 66/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 18...

ZARZĄDZENIE NR 66/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 68

ZARZĄDZENIE NR 67/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 grudnia...

ZARZĄDZENIE NR 67/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania biegłego w skład komisji przetargowej.

artykuł nr 69

ZARZĄDZENIE NR 68/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 7 grudnia...

ZARZĄDZENIE NR 68/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.12.2016...

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.12.2016 r. w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Grucie na 2017 rok

artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 grudnia...

Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w referacie finansowym

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 18...

Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej oraz określenia organizacji, składu, trybu pracy, i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 grudnia...

Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

artykuł nr 74

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 19 grudnia...

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 75

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 27 grudnia...

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 76

ZARZĄDZENIE NR 74/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia...

ZARZĄDZENIE NR 74/2016 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2016 rok

artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 grudnia...

Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 grudnia...

Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Gruta

artykuł nr 79

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 sierpnia 2016 r....

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gruta do sporządzenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji