artykuł nr 1

Uchwała Nr 16/1/2014 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej...

Uchwała Nr 16/1/2014 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25.09.2014roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gruta informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku.

artykuł nr 2

Uchwala Nr 14/P/2014 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej...

Uchwala Nr 14/P/2014 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27.11.2014 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2015 rok Gminy Gruta.

artykuł nr 3

Uchwala Nr 14/WPF/2014 Składu Orzekającego Nr 5...

Uchwala Nr 14/WPF/2014 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27.11.2014 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2030.