artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 82/2017 z 29 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do składania oświadczeń woli

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 81/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do zawierania umów zlecenie i umów, do których zgodnie z art. 750 kc stosuje się przepisy o umowach zlecenie

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE NR 80/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Gruta i planu finansowego zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok.

artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE NR 78/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany przewodniczącego komisji przetargowej w celu przeprowadzania w dniu 18.12.2017 r., przetargu na najem lokalu nr 3 znajdującego się w budynku nr 277 w miejscowości Gruta

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Gruta za 2017 rok

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.12.2017 r. w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Grucie na 2018 rok

artykuł nr 10

ZARZĄDZENIE NR 74/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 12

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2018 - 2030

artykuł nr 14

ZARZĄDZENIE NR 69/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie : projektu budżetu Gminy Gruta na 2018 r.

artykuł nr 15

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 16

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 października 2017r. w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 19

ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WÓJTA GMINY GRUTA Z DNIA 16.10.2017 ROKU w sprawie udziału w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem WISŁA-17

artykuł nr 20

ZARZĄDZENIE NR 63/2017 WÓJTA GMINY GRUTA Z DNIA 16.10.2017 ROKU w sprawie przygotowania stanowiska kierowania na czas wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny

artykuł nr 21

ZARZĄDZENIE NR 62/2017 WÓJTA GMINY GRUTA Z DNIA 16.10.2017 ROKU w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ustalenia jego składu, organizacji, siedziby i trybu pracy

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 23

ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 12 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.10.2017 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

artykuł nr 25

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 5 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 26

ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29...

ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 27

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 25...

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 25 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 28

ZARZĄDZENIE NR 55/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 22...

ZARZĄDZENIE NR 55/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" .

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 21...

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń od towarów i usług w Gminie Gruta

artykuł nr 31

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12...

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 września 2017 roku w sprawie powołania komisji do zniszczenia tabeli sygnałowej ?KOPERTA"

artykuł nr 32

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 11...

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 września 2017 roku w sprawie określenia procedur w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP na terenie gminy Gruta

artykuł nr 33

ZARZĄDZENIE NR 50/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 11...

ZARZĄDZENIE NR 50/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 września 2017 roku w sprawie wyznaczenia osób wchodzących w skład Stałego Dyżuru Wójta Gminy Gruta oraz wyznaczenia Kierownika Stałego Dyżuru

artykuł nr 34

ZARZĄDZENIE NR 49/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 11...

ZARZĄDZENIE NR 49/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 września 2017 roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w gminie Gruta

artykuł nr 35

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 05...

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 05 września 2017 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Gruta na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej od roku 2018 na lata objęte wieloletnimi przedsięwzięciami, ale nie krótszej niż do 2030 roku

artykuł nr 36

ZARZĄDZENIE NR 47/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 1...

ZARZĄDZENIE NR 47/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia do użytku ?Gminnego Planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Gruta"

artykuł nr 37

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 28...

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 38

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 28...

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania biegłego w skład komisji przetargowej.

artykuł nr 39

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 21...

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania biegłego w skład komisji przetargowej.

artykuł nr 40

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 21...

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania biegłych w skład komisji przetargowej.

artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 16...

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 42

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 4 sierpnia...

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 lipca...

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 44

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 Wójta Gminy Gruta Z dnia...

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 Wójta Gminy Gruta Z dnia 19.07.2017r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 18 lipca...

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszewie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Plemiętach

artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 18 lipca...

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 47

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10 lipca...

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 czerwca...

Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.06.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 czerwca...

Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 51

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja...

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ustalenia zakresu działania Urzędu Gminy w Grucie w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju

artykuł nr 52

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja...

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Grucie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

artykuł nr 53

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja...

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Gruta

artykuł nr 54

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja...

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

artykuł nr 55

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja...

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Gruta do stosowania

artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 maja...

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2016r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 maja...

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 9 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie za 2016r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 27...

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 59

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 26...

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 60

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 26...

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawierzmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 13.04.2017...

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 13.04.2017 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

artykuł nr 62

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10...

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 kwietnia...

Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Gruta w zamian za święto przypadające w sobotę

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 06...

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Grucie w dniu 14 kwietnia 2017 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.03....

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.03. 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych

artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 marca...

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 marca 2017r. stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 marca...

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Sałno

artykuł nr 68

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 20 marca...

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2016 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 marca...

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Grucie

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia...

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.02.2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r.

artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 lutego...

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad przyznawania refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 72

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 23 lutego...

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie Gminy Gruta zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu.

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 lutego...

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 09/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 02.02.2017...

Zarządzenie Nr 09/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 02.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 08/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 01 lutego...

Zarządzenie Nr 08/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 01 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 07/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 31...

Zarządzenie Nr 07/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 06/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.01.2017...

Zarządzenie Nr 06/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.01.2017 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017 - 2030.

artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 stycznia...

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy Gruta oraz gminnych jednostkach organizacyjnych

artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 04/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.01.2017...

Zarządzenie Nr 04/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.01.2017 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Gruta i planu finansowego zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok.

artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 stycznia...

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Gruta

artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 02/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.01.2017...

Zarządzenie Nr 02/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.01.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

artykuł nr 82

ZARZĄDZENIE NR 01/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 02...

ZARZĄDZENIE NR 01/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Gruta