artykuł nr 1

Uchwała Nr 1/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowejw Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr 1/P/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Gruta

artykuł nr 3

Uchwała Nr 1/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030 Gminy Gruta

artykuł nr 4

Uchwała Nr 69/K/2018 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Gruta

artykuł nr 5

Uchwała Nr 13/S/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowejw Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie : wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gruta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

artykuł nr 6

Uchwała Nr 5/D/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowejw Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gruta

artykuł nr 7

Uchwała Nr 4/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowejw Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gruta