artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.03.2019 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2019 - 2030.

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie: powołania komisji dokonującej rozpatrzenia wniosków w prawie przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wysokości pre-współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy w Grucie w 2019r.

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mełno.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta

artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wiktorowo.

artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Słup.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Plemięta.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Orle.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Okonin.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nicwałd.

artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mełno.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mełno Cukrownia.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kitnowo.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jasiewo.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gruta.

artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Gołębiewko.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dąbrówka Królewska.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Boguszewo.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Annowo.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 21.01.2019 r. w sprawie zmian dotyczących zasad polityki rachunkowości

artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w zasadach prowadzenia w Urzędzie Gminy w Grucie Centralnego Rejestru Umów.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 21.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Gruta

artykuł nr 28

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dowożenia i odwożenia dzieci do szkół i placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Gruta

artykuł nr 29

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY GRUTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Drużyny Wykrywania i Alarmowania i Punktów Alarmowania

artykuł nr 30

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu sprzętu obrony cywilnej