artykuł nr 1

Uchwała Nr 7/K/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowejw Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Gruta

artykuł nr 2

Uchwała Nr 8/S/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowejw Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie : wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gruta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia GminyDziałając

artykuł nr 3

Uchwała Nr 6/K/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Gruta

artykuł nr 4

Uchwała nr 3/D/2019 Składu Orzekającego Nr 14 z dnia 18 stycznia 2019 roku

artykuł nr 5

Uchwała nr 4/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 14 z dnia 18 stycznia 2019 roku