artykuł nr 1

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gruta na lata 2011 – 2017.