artykuł nr 1

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

artykuł nr 2

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014 r Dz. U. poz. 518 z późn. zm) oraz § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 22.09.2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości niezabudowanej położonej w Grucie, stanowiącej dz...

artykuł nr 3

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. - nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położonej w Nicwałdzie, stanowiącej działkę nr 85/3 o pow. 0,3500 ha zapisanej w KW nr TO1U/00019251/1

artykuł nr 4

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

artykuł nr 5

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położonej w Nicwałdzie, stanowiącej działkę nr 85/3 o pow. 0,3500 ha zapisanej w KW nr O1U/00019251/1

artykuł nr 6

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 22.09.2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Grucie, stanowiąc...

artykuł nr 7

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Nicwałdzie, stanowiącej działkę nr 85/3 o pow. 0,3500 ha zapisanej w KW nr TO1U/00019251/1

artykuł nr 8

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm) oraz § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 22.09.2004 r.(Dz.U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Grucie, stanowiąc...

artykuł nr 9

Wójt Gminy Gruta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na...

Wójt Gminy Gruta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grucie, stanowiącej działkę nr 498/2 o pow. 0,8000 ha zapisanej w KW nr TO1U/00026587/7

artykuł nr 10

Zgodnie z art. 25 ust. 1, art. 35 i art. 37 ust. 1 ustawy z...

Zgodnie z art. 25 ust. 1, art. 35 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) Wójt Gminy Gruta podaje do publicznej wiadomości, iż niżej wymieniona nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Gruta zostaje przeznaczona do sprzedaży.

artykuł nr 11

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNaCZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNaCZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

artykuł nr 12

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż – nieruchomości niezabudowanej położonej w Okoninie stanowiąca działkę nr 114/1 o pow. 0,2000 ha zapisanej w KW nr TO1U/00018644/6

artykuł nr 13

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż – nieruchomości niezabudowanej położonej w Okoninie stanowiąca działkę nr 74 o pow. 1,1200 ha zapisanej w KW nr TO1U/00026601/2

artykuł nr 14

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - nieruchomości niezabudowanej położonej w Mełnie, stanowiącej działkę nr 3/11 o pow. 0,0794 ha zapisanej w KW nr TO1U/00019239/1

artykuł nr 15

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym Mełno Cukrownia 6, pow. użytkowa 25,20 m2, położonego na działce nr 23/30 obręb Gruta zapisanej w KW nr TO1U/00037508/0

artykuł nr 16

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1. - nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrówce Królewskiej oznaczonej nr 114/7 o pow. 1612 m2, zapisanej w KW nr TO1/00019222/9