artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 36/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 3 czerwca...

ZARZĄDZENIE NR 36/2015 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR VII/43/15 RADY GMINY GRUTA z dnia 8 maja 2015 r....

UCHWAŁA NR VII/43/15 RADY GMINY GRUTA z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

artykuł nr 3

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publ. i o wolontariacie