artykuł nr 1

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację...

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej