artykuł nr 1

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j . z 201 5 r Dz. U. poz. 1774 z późn . zm) oraz§ 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowai1 na zbycie ni e ruchomości z dnia 22.09.2004 r.(Dz .U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości niezabudowanej położonej \V Grucie, stanowiącej działkę...

artykuł nr 2

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (6.11.2016)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (6.11.2016)

artykuł nr 3

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY z dnia...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY z dnia 27.10.2016 r.

artykuł nr 4

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 3 8 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 3 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. - nieruchomości niezabudowanej z możliwością zabudowy jednorodzinnej położonej w Grucie, stanowiącej działkę nr 701/7 o pow. 0,1100 ha zapisanej w KW nr TOlU/00018573/7

artykuł nr 5

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 3 8 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 3 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : 1. - nieruchomości niezabudowanej z możliwością zabudowy jednorodzinnej położonej w Grucie, stanowiącej działkę nr 701/6 o pow. 0,1100 ha zapisanej w KW nr TO I U/OOO 18573/7

artykuł nr 6

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 3 8 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 3 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. - nieruchomości niezabudowanej z możliwością zabudowy jednorodzinnej położonej w Grucie, stanowiącej działkę nr 701/5 o pow. 0,1100 ha zapisanej w KW nr TO 1U/OOO18573/7

artykuł nr 7

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 3 8 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 3 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. - nieruchomości niezabudowanej z możliwością zabudowy jednorodzinnej położonej w Grucie, działkę nr 701/4 o pow. 0,1149 ha zapisanej w KW nr TO 1U/OOO18573/7

artykuł nr 8

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 3 8 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 3 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. - nieruchomości niezabudowanej z możliwością zabudowy jednorodzinnej położonej w Grucie, działkę nr 701/3 o pow. 0,0963 ha zapisanej w KW nr TO 1U/OOO18573/7

artykuł nr 9

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (21.09.2016)

artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (31.08.2016)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (31.08.2016)

artykuł nr 11

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 3 8 i art. 40 ustawy z...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 3 8 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014 r Dz. U. poz. 518 z późn. zm) oraz§ 3 ust. 1 i§ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 22.09.2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości niezabudowanej położonej w Grucie, stanowiącej dzi...

artykuł nr 12

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014 r Dz. U. poz. 518 z późn. zm) oraz§ 3 ust. 1 i§ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 22.09.2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości niezabudowanej położonej w Grucie, stanowiącej dzia...

artykuł nr 13

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 5.07.2016

artykuł nr 14

Informacja o wynikach przetargu na działkę nr 85/3, o pow....

Informacja o wynikach przetargu na działkę nr 85/3, o pow. 0,3500 ha, położona w obrębie Nicwałd, zapisana w KW nr TO1U/00019251/1, stanowiąca własność Gminy Gruta

artykuł nr 15

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. - nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położonej w Nicwałdzie, stanowiącej działkę nr 85/3 o pow. 0,3500 ha zapisanej w KW nr TO1U/00019251/1

artykuł nr 16

WÓJT GMINY GRUTA na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z...

WÓJT GMINY GRUTA na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 22.09.2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrówce Królewskiej, stanowiącej...

artykuł nr 17

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNCZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNCZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

artykuł nr 18

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia...

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości niezabudowanej z możliwością zabudowy jednorodzinnej położonej w Grucie, stanowiącej działkę nr 701/3 o pow. 0,0963 ha zapisanej w KW nr TO 1U/00018573/7