artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2015....

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2015. Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r.