artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie: Wójt Gminy Gruta ogłasza konkurs...

Ogłoszenie o konkursie: Wójt Gminy Gruta ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Plemiętach, Plemięta, 86-330 Mełno

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konkursie: Wójt Gminy Gruta ogłasza konkurs...

Ogłoszenie o konkursie: Wójt Gminy Gruta ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół w Grucie, Gruta, 86-330 Mełno