artykuł nr 1

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie...

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt. "Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, zad IV, gm. Gruta, Grudziądz, Rogóźno, i Nowe, woj. kujawsko-pomorskie".