artykuł nr 1

Wójt Gminy Gruta ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Załączniki
Ogłoszenie   2.118 MB
Wzór oferty   325.654 KB
Wzór sprawozdania   276.500 KB