artykuł nr 1

Oferta na realizację zadania publicznego: Pokaz kulinarny

Załączniki
Oferta na realizację zadania publicznego   966.066 KB
artykuł nr 2

Oferta na realizację zadania publicznego: Dożynki wiejskie

artykuł nr 3

Oferta na realizację zadania publicznego: Poznajemy siebie i piękne zakątki naszej ojczyzny.

artykuł nr 4

Wspieranie Działań i inicjatyw kulturalnych - spotkanie integracyjne przy grillu

artykuł nr 5

Festyn - Dzień Rodziny - Wspieranie Działań i inicjatyw kulturalnych

artykuł nr 6

Oferta realizacji zadania publicznego rodzaj zadania Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pod nazwą Ruszaj się bo zardzewiejesz

artykuł nr 7

Oferta realizacji zadania publicznego rodzaj zadania wyjazd integracyjny pod nazwą ,Ciechocinek'

artykuł nr 8

Oferta na realizację zadania publicznego: Jubileusz Warsztatu Terapii Zajęciowej - 15 lecie

artykuł nr 9

Oferta na realizację zadania publicznego: Zdrowa woda życia doda

artykuł nr 10

Wójt Gminy Gruta ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Załączniki
Ogłoszenie   2.118 MB
Wzór oferty   325.654 KB
Wzór sprawozdania   276.500 KB