artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w referacie Finansowo-Księgowym

artykuł nr 3

Nabór na wolne stanowisko Opiekuna w Żłobku Bąbelek w Nicwałdzie