artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Ubezpieczenie majątku...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Gruta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

artykuł nr 2

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty: dowóz...

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty: dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Gruta w okresie od 28.11.2016 r. do 30.06.2017 r.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Odbiór i...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gruta, w okresie do 31.12.2017 r.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Usługi wywozu odpadów...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2016/S 143-259481

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Przebudowa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr 41402C Orle - Dąbrówka Królewska od km 0+800 do km 1+000. Etap I dokończenie

artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Przebudowa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr 41411C Boguszewo-Stara Ruda od km 0+000 do km 0+894