artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Gruta w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa autobusu do transportu osób niepełnosprawnych dla gminy Gruta

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa świadczenia kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gruta

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Gruta w 2018 roku

artykuł nr 5

Obsługa bankowa budżetu Gminy Gruta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gruta w latach 2018-2021

artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa autobusu do transportu...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa autobusu do transportu osób niepełnosprawnych - negocjacje z ogłoszeniem

artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: USŁUGI - Odbiór i...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: USŁUGI - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Gruta

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy: Dostawa autobusu do...

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy: Dostawa autobusu do transportu osób niepełnosprawnych

artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: wykonanie przebudowy...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: wykonanie przebudowy dróg gminnych nr 041443C i nr 041425C oraz naprawa nawierzchni drogi gminnej nr 041406C w gminie Gruta

artykuł nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie...

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta

artykuł nr 11

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy: Dostawa 1 sztuki...

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy: Dostawa 1 sztuki samochodu pożarniczego typ ciężki z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń.

artykuł nr 12

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie...

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta

artykuł nr 13

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie częściowej przebudowy...

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie częściowej przebudowy dróg gminnych nr 041443C i nr 041425C w gminie Gruta.

artykuł nr 14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi nr 040137C Wiktorowo - Skarszewy, od km 0+000 do km 0+430

artykuł nr 15

Naprawa uszkodzeń nawierzchni drogi gminnej nr 0441406C...

Naprawa uszkodzeń nawierzchni drogi gminnej nr 0441406C Orle-Gruta oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Grucie z podziałem na dwa zadania.

artykuł nr 16

Naprawa uszkodzeń nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle...

Naprawa uszkodzeń nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle - Gruta oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Grucie z podziałem na dwa zadania.

artykuł nr 17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo - Gruta, od km 0+000do km 1+856, do drogi powiatowej nr 1383C