artykuł nr 1

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Gruta – Etap I

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Gruta – Etap I

artykuł nr 2

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr...

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński–Łasin–Rozdroże

artykuł nr 3

Dostawa opału stałego dla Gminy Gruta i jej jednostek...

Dostawa opału stałego dla Gminy Gruta i jej jednostek organizacyjnych w 2018 r. Etap II

artykuł nr 4

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z...

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gruta w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Naprawa...

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Naprawa uszkodzeń nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle - Gruta

artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Utworzenie...

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Utworzenie przedszkola samorządowego szansą na nowe możliwości edukacji przedszkolnej w gminie Gruta

artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Budowa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże

artykuł nr 8

Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu...

Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Gruta w 2018 r.

artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa modernizacja...

Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy, biblioteki publicznej w Grucie i świetlicy wiejskiej w Plemiętach. Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Grucie

artykuł nr 10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Naprawa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Naprawa nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle - Gruta

artykuł nr 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Rozwój...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Rozwój ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej

artykuł nr 12

Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury...

Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie

artykuł nr 13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Utworzenie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Utworzenie przedszkola samorządowego szansą na nowe możliwości edukacji przedszkolnej w gminie Gruta

artykuł nr 14

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od...

W celu złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przejść na stronę Platformy Zakupowej pod następującym adresem: www.platformazakupowa.pl/gruta, następnie należy wybrać zakładkę "Postępowania", następnie wybrać odpowiedni tytuł postępowania z rubryki "Nazwa transakcji" lub nr 146871 z rubryki "ID".

artykuł nr 15

Naprawa uszkodzeń nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle...

Naprawa uszkodzeń nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle - Gruta

artykuł nr 16

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Nr...

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Nr 041439C Pokrzywno – Nicwałd od km 0+000 do km 1+425

artykuł nr 17

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i dostosowanie...

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie

artykuł nr 18

Ogłoszenie o zamówieniu: Obsługa bankowa budżetu Gminy...

Ogłoszenie o zamówieniu: Obsługa bankowa budżetu Gminy Gruta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gruta w latach 2019-2022

artykuł nr 19

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane: Kompleksowa...

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy, biblioteki publicznej w Grucie i świetlicy wiejskiej w Plemiętach. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Grucie.

artykuł nr 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa i...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie

artykuł nr 21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Naprawa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Naprawa nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle-Gruta

artykuł nr 22

Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa modernizacja...

Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy, biblioteki publicznej w Grucie i świetlicy wiejskiej w Plemiętach". ZP.271.24.2018.EK

artykuł nr 23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa i...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie

artykuł nr 24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Budowa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże

artykuł nr 25

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wybudowanie...

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta.

artykuł nr 26

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa wapiennego i...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa wapiennego i betonowego na drogi gminne Gminy Gruta w 2018 roku

artykuł nr 27

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Budowa...

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże. Przebudowa dróg gminnych i budowa ścieżki rowerowej w gminie Gruta

artykuł nr 28

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i dostosowanie...

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie

artykuł nr 29

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa wapiennego i...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa wapiennego i betonowego na drogi gminne Gminy Gruta w 2018 roku

artykuł nr 30

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wybudowanie...

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta.

artykuł nr 31

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa wapiennego i...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa wapiennego i betonowego na drogi gminne Gminy Gruta w 2018 roku

artykuł nr 32

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Budowa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński?Łasin?Rozdroże

artykuł nr 33

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i dostosowanie...

Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie

artykuł nr 34

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa opału stałego dla Gminy...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa opału stałego dla Gminy Gruta i jej jednostek organizacyjnych w 2018 r. Etap I

artykuł nr 35

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa dróg gminnych i budowa ścieżki rowerowej w gminie Gruta

artykuł nr 36

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa i...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie