artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu: Obsługa bankowa budżetu Gminy...

Ogłoszenie o zamówieniu: Obsługa bankowa budżetu Gminy Gruta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gruta w latach 2019-2022

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane: Kompleksowa...

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy, biblioteki publicznej w Grucie i świetlicy wiejskiej w Plemiętach. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Grucie.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa i...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Naprawa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Naprawa nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle-Gruta

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa modernizacja...

Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy, biblioteki publicznej w Grucie i świetlicy wiejskiej w Plemiętach". ZP.271.24.2018.EK

artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa i...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie

artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Budowa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wybudowanie...

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta.

artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa wapiennego i...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa wapiennego i betonowego na drogi gminne Gminy Gruta w 2018 roku

artykuł nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Budowa...

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże. Przebudowa dróg gminnych i budowa ścieżki rowerowej w gminie Gruta

artykuł nr 11

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i dostosowanie...

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie

artykuł nr 12

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa wapiennego i...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa wapiennego i betonowego na drogi gminne Gminy Gruta w 2018 roku

artykuł nr 13

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wybudowanie...

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Gruta.

artykuł nr 14

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa wapiennego i...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa wapiennego i betonowego na drogi gminne Gminy Gruta w 2018 roku

artykuł nr 15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Budowa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński?Łasin?Rozdroże

artykuł nr 16

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i dostosowanie...

Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie

artykuł nr 17

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa opału stałego dla Gminy...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa opału stałego dla Gminy Gruta i jej jednostek organizacyjnych w 2018 r. Etap I

artykuł nr 18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa dróg gminnych i budowa ścieżki rowerowej w gminie Gruta

artykuł nr 19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa i...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie