artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie,w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie