artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy kruszywa wapiennego i...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy kruszywa wapiennego i betonowego na drogi gminne do niżej wymienionych sołectw: Annowo, Boguszewo, Dąbrówka Królewska, Gołębiewko, Gruta, Jasiewo, Kitnowo, Okonin, Orle, Pokrzywno, Wiktorowo, Nicwałd, Słup, Salno

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Remont...

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Grucie

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa opału stałego dla...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa opału stałego dla Gminnego Centrum Kultury w Grucie, Gminy Gruta i jej jednostek organizacyjnych w 2019 r.