artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły podstawowej w Dąbrówce Królewskiej, gmina Gruta na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty Budowlane: Przebudowa...

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty Budowlane: Przebudowa drogi gminnej 040602_2 Gmina Gruta, obręb 0004 Gołębiewko, dz. nr 12 obręb 0002 Boguszewo, dz. nr 209

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dowóz dzieci do szkół na...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Gruta w roku szkolnym 2019/2020

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Udzielenie kredytu...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł dla Gminy Gruta

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy kruszywa wapiennego i...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy kruszywa wapiennego i betonowego na drogi gminne do niżej wymienionych sołectw: Annowo, Boguszewo, Dąbrówka Królewska, Gołębiewko, Gruta, Jasiewo, Kitnowo, Okonin, Orle, Pokrzywno, Wiktorowo, Nicwałd, Słup, Salno

artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Remont...

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Grucie

artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa opału stałego dla...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa opału stałego dla Gminnego Centrum Kultury w Grucie, Gminy Gruta i jej jednostek organizacyjnych w 2019 r.