Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1695

1. Data: 2013-11-05 11:43
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta Gminy > 2013 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Gruta z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2013-11-05 11:40
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta Gminy > 2013 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 26 W6jta Gminy Gruta z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
3. Data: 2013-11-05 11:40
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta Gminy > 2013 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 26 W6jta Gminy Gruta z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót