Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1041

1. Data: 2011-01-03 07:05
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 299/21, 299/22 i 299/23 we wsi Gruta oraz prognozy oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2011-01-03 07:05
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 299/21, 299/22 i 299/23 we wsi Gruta oraz prognozy oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót