Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1474

1. Data: 2012-12-10 14:57
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie funkcji przeznaczenia istniejących obiektów i przystosowanie ich do produkcji peletu z biomasy, w skali 80 ton na dobę, na części działki nr 23/40 w Mełnie w gminie Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2012-12-10 14:56
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie funkcji przeznaczenia istniejących obiektów i przystosowanie ich do produkcji peletu z biomasy, w skali 80 ton na dobę, na części działki nr 23/40 w Mełnie w gminie Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót