Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1484

1. Data: 2012-12-20 12:19
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRUTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2012-12-20 12:19
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRUTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót