Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1508

1. Data: 2013-01-21 15:15
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa stacji transformatorowej SN/nN, Unii napowietrznej SN i nN na dziatkach nr 109,110/1 i 121/2 w miejscowości Dąbrówka Królewska
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2013-01-21 15:14
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa stacji transformatorowej SN/nN, Unii napowietrznej SN i nN na dziatkach nr 109,110/1 i 121/2 w miejscowości Dąbrówka Królewska
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót