Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1528

1. Data: 2013-03-04 07:53
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Gruta podaje do wiadomości, że w dniu 28.02.2013 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii napowietrznej SN i nN na działkach nr 109,110/1 i 121/2 w miejscowości Dąbrówka Królewska
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2013-03-04 07:52
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Gruta podaje do wiadomości, że w dniu 28.02.2013 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii napowietrznej SN i nN na działkach nr 109,110/1 i 121/2 w miejscowości Dąbrówka Królewska
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót