Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2092

1. Data: 2015-02-09 14:57
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek z dnia 01.09.2014r. (wpływ: 02.09.2014r.) GB Gruta 403 Sp. z o.o., ul. Wilcza 46 w Warszawie, dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej Wiktorowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2015-02-09 14:57
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek z dnia 01.09.2014r. (wpływ: 02.09.2014r.) GB Gruta 403 Sp. z o.o., ul. Wilcza 46 w Warszawie, dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej Wiktorowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót