Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2129

1. Data: 2015-03-11 09:42
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu odwiertu nr 2a poprzez budowę ujęcia wody podziemnej oraz budowę 4 zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w Grucie na dz. nr 45/13,45/12, 45/15,48/19 w miejscowości Gruta.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2015-03-11 09:41
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu odwiertu nr 2a poprzez budowę ujęcia wody podziemnej oraz budowę 4 zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w Grucie na dz. nr 45/13,45/12, 45/15,48/19 w miejscowości Gruta.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót