Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2253

1. Data: 2015-07-02 10:05
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu odwiertu nr 2a poprzez budowę ujęcia wody podziemnej oraz budowę 4 zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Gruta na działkach nr 45/13, 45/12, 45/15, 45/19, gmina Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2015-07-02 10:05
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu odwiertu nr 2a poprzez budowę ujęcia wody podziemnej oraz budowę 4 zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Gruta na działkach nr 45/13, 45/12, 45/15, 45/19, gmina Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót