Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2254

1. Data: 2015-07-27 11:49
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV na działkach obr. 0007 (Kitnowo): 7/6; 8/2; 8/3; 29/1; 30/1; na działkach obr. 0004 (Gołębiewko): 42; 41/3; 41/2; 36/1; 35/2; 35/49/; 28/1; 10/1; 11/4; 2; 1; na działkach obr. 0002 (Boguszewo):165; 164; 163; 167; 143/2; 142/1; 140; 139/2;; 68; 65; 69/3; 40/3; 41; 43; 35.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2015-07-27 11:46
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV na działkach obr. 0007 (Kitnowo): 7/6; 8/2; 8/3; 29/1; 30/1; na działkach obr. 0004 (Gołębiewko): 42; 41/3; 41/2; 36/1; 35/2; 35/49/; 28/1; 10/1; 11/4; 2; 1; na działkach obr. 0002 (Boguszewo):165; 164; 163; 167; 143/2; 142/1; 140; 139/2;; 68; 65; 69/3; 40/3; 41; 43; 35.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
3. Data: 2015-07-02 10:12
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV na działkach obr. 0007 (Kitnowo): 7/6; 8/2; 8/3; 29/1; 30/1; na działkach obr. 0004 (Gołębiewko): 42; 41/3; 41/2; 36/1; 35/2; 35/49/; 28/1; 10/1; 11/4; 2; 1; na działkach obr. 0002 (Boguszewo): 42; 165; 164; 163; 167; 143/2; 142/1; 140; 139/2; 91/2; 68; 65; 69/3; 40/3; 41; 43; 35.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
4. Data: 2015-07-02 10:12
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV oraz budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV na działkach obr. 0007 (Kitnowo): 7/6; 8/2; 8/3; 29/1; 30/1; na działkach obr. 0004 (Gołębiewko): 42; 41/3; 41/2; 36/1; 35/2; 35/49/; 28/1; 10/1; 11/4; 2; 1; na działkach obr. 0002 (Boguszewo): 42; 165; 164; 163; 167; 143/2; 142/1; 140; 139/2; 91/2; 68; 65; 69/3; 40/3; 41; 43; 35.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót