Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2274

1. Data: 2015-07-22 10:53
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2015-07-22 10:53
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót