Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2336

1. Data: 2015-09-30 13:30
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 15 września 2015r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2015-09-30 13:27
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 15 września 2015r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót