Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2376

1. Data: 2015-11-17 11:13
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym...
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2015-11-17 11:12
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym...
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót