Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2428

1. Data: 2016-01-15 14:56
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 41431C Annowo ? Gruta od km 0+000 do km 1+856.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2016-01-15 14:55
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 41431C Annowo ? Gruta od km 0+000 do km 1+856.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót