Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2439

1. Data: 2016-01-20 19:28
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o podjęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z przekazanym w dniu 14.01.2016r. raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej Wiktorowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą administracyjnego oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o uzgodnienie realizacji inwestycji.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2016-01-20 19:28
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o podjęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z przekazanym w dniu 14.01.2016r. raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej Wiktorowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą administracyjnego oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o uzgodnienie realizacji inwestycji.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót