Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2486

1. Data: 2016-04-18 08:53
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją techniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 69, 68/1 i 66/7 obręb ewidencyjny Wiktorowo oraz działki: 79 i 64 obręb ewidencyjny Plemięta.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2016-04-18 08:52
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją techniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 69, 68/1 i 66/7 obręb ewidencyjny Wiktorowo oraz działki: 79 i 64 obręb ewidencyjny Plemięta.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót