Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2536

1. Data: 2016-05-19 23:04
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 02.09.2014 r. na wniosek GB Gruta 403 Sp. z o.o., ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni wiatrowej Wiktorowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2016-05-19 23:04
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 02.09.2014 r. na wniosek GB Gruta 403 Sp. z o.o., ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni wiatrowej Wiktorowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót