Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2559

1. Data: 2016-06-15 10:04
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie budynku przeznaczonego na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na 14 wychowanków z opiekunami w czasie ciągłym wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego na działce budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (po ich przeniesieniu w inne miejsce) na budynek gospodarczo-garażowy na dz. nr 453/5 i dz. nr 453/1 położonych w miejscowości Gruta.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2016-06-15 10:02
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie budynku przeznaczonego na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na 14 wychowanków z opiekunami w czasie ciągłym wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego na działce budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (po ich przeniesieniu w inne miejsce) na budynek gospodarczo-garażowy na dz. nr 453/5 i dz. nr 453/1 położonych w miejscowości Gruta.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót