Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2671

1. Data: 2016-11-16 23:13
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - Wójt Gminy Gruta zawiadamia strony postępowania, że w dniu 04.11.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 41429C Gruta-Annowo od km 0+000 do km 2+336.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2016-11-16 23:12
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie - Wójt Gminy Gruta zawiadamia strony postępowania, że w dniu 04.11.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 41429C Gruta-Annowo od km 0+000 do km 2+336.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót